jesus_christ_PNG32.png

Keresztelés

Egyházi közösségünkön belül különféle keresztelésre van lehetőség.

 

Vízzel keresztelés:

A  keresztség Isten kegyelmi eszköze, ezért senkitől sem tagadható meg.

A víz a megtisztulást és az új életet jelképezi. Mi mindazokat megkereszteljük, akiknek szülei vagy keresztszülei a keresztelési szertartás alkalmával megfogadják,  hogy gyermeküket a keresztény hitben nevelik, vagy felnőtt keresztelése esetén, a keresztény hitszemlélet szerint élik napjaikat.

Ennek alapján tisztségviselőink  vízzel az Atya, Fiú, Szentlélek nevében végzik a keresztelést.

A keresztelés bármely más keresztény felekezetben is érvényes.

 

   Keresztelés Szentlélekkel:

Püspökeink Jézus Krisztus apostoli követői itt a földön, akik e keresztelést végzik. A keresztelés alkalmával hívjuk a Szentlelket, hogy szálljon alá a keresztelendőre. Ez a  keresztelés segíti életünket a karmikus tanulófolyamatok feldolgozásában.

új csillag.png