671-6717801_biblia.png

Hitélet

A közvéleményben több féle megfogalmazás létezik a hitről, attól függően, hogy keresztény életszemléletű vagy ateista gondolkodású valaki.

Függetlenül azonban mindettől elmondhatjuk, hogy valójában hit, illetve meggyőződés nélkül nem lehet élni.

A hit az mely meghatározza cselekedeteinket is, hiszen mint ahogyan Jakab apostol is írja, „ míg cselekedet nincs, addig nem lehet teljes hitről beszélni”

A hit számunka azt jelenti, hogy ha kétszer elbukom az életfeladatom végzése közben, akkor harmadszor is felállok, és minden rossz ellenére sem veszítem el a reményt.

Hiszen a hit az, mely  túllendít minket a nehéz pillanatokon, előre visz a borúsabb napokon. Vallástól függetlenül mindenkiben ott lakozik, és soha el nem tűnik.

S mint ahogyan Xenophanész, görög filozófus is mondja: „A világ és az Isten egy. Aki Istenben hisz, a természetben, az állatokban, a növényekben s főként az emberben,  gyönyörködjék, ezeket szolgálja, mert ez a legszebb istentisztelet

 

S amiben mi hiszünk:

 

Hiszünk Istenben, mint szerető Atyánkban, a világmindenség teremtőjében.

Hisszük, hogy, valamennyien Isten gyermekei vagyunk. 

Hiszünk a Szentháromságban, az Atya, a Krisztus és a Szentlélek létezésében.

Hiszünk Jézusban, mint Isten egyszülött Fiában. 

Hiszünk a Szentlélekben, mint Szent Szellemben, Isten Lelkének megtestesítőjében. 

Hiszünk Máriában, Jézus Anyjában, az angyalok Királynőjében. 

Hisszük és tudjuk, hogy az angyalok léteznek és segítenek minket. 

Hisszük, hogy csak egyetlen Isten van, akit különféle vallási felekezetek különbözőképpen hívnak.

Hisszük, hogy lelkünk újra és újra leszületik a földre azért, hogy tanuljon és tapasztaljon és ez által érje el a tökéletességet.

Hisszük, hogy a Földanyától kapjuk az élet éltető táplálékát. 

Mint egyetemes egyház minden emberre úgy tekintünk, mint közénk tartozóra, hiszen mi mindannyian az emberiség nagy családjának a részei vagyunk.